پيش از انکه اخرين باران ببارد و شاخه های ياسمن را تر کند بايد به ديدار ابرها بروم

پيش از انکه باغ پژمرده شود بايد برای تو که دوستت دارم دسته گلی بچينم

دوست دارم ستاره ها را اب کنم و به جای جوهر در قلمم بريزم تا کلمه هايم نورانی شوند

دوست دارم  در خلوت ترين نقطه ماه بنشينم و حرف دلم را برای تو بنويسم 

                                                                  تا تو را دارم غمی نيست03.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید