می کشتت سوی خويش                         اين کشش قلب ماست

قلب تو گر اهن است14.gif                              قلب من اهنربا ست 08.gif 

تو ای

            نازنينم    

                          صميمی ترينم

                                                     الهی بميرم

                                                                            غم تو نبينم 07.gif      

/ 0 نظر / 6 بازدید