ارزو.....

انتظار اهنگ زندگی است و هميشه قلبهايی اين اهنگ را فرا می خوانند.هميشه برای تمام کردن هر شعری قافيه ای وجود دارد و هميشه برای تمام کردن شعر زندگی عشق لازم است.ای عشق نگاهم کن نگاهم کن. تو را به پرواز پرستو قسم می دهم  بگذار من تراژدی مرگ تمام فريادهايم را در نگاهت زمزمه کنم و در بی ريا ترين ثانيه ها به سراغت بيايم و در پاکترين لحظه ها در تو معنا شوم . تو را ای گل هميشه بهار زندگی ام یک روز از شاخه خواهم چيد اما عجب دارد اين اوقات ره و رسم دنيا که دوست داشتن من يا نداشتن تو برای هيچکس مهم نيست!!!! 02.gif

اخه دیــــــــــــــوونه عشق می خوای چيکار؟30.gif09.gif '"Tropical pstr_sha_toprt.gifpstr_sha_btmlt.gif pstr_sha_btmrt.gifNote: your print will not be watermarked.clear.gif
Tropical Breeze
© SuperStock, Inc.

/ 1 نظر / 5 بازدید
bahar

سلام باهات بدجوری موافقم موفق باشی به من هم سر بزن