روی خورشيد نوشتم با نورش سوزاند

روی برف نوشتم  پاک شد

روی گل نوشتم باد برد

روی هرچه نوشتم از بين رفت

ولی در قلبم پاک نشد که تا ابد دوستت دارم

اگر  يک اسمان دل را به قصد عشق بردارم

ميان عشق و زيبايی

                                      10.gif07.gifمن تو را دوست دارم07.gif10.gif

 

'"Easy sha_rt_8x210.gifsha_btm_288x9.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید