اين روزها کاره همه رفتن و دل شکستنه

درد همه عاشقا پای کسی نشستنه

 نمی دونم با چی شروع کنم.........................................

امان از اين نقطه چينهايی که غوغا می کنند و امان از قرارهايی که خيلی زود فراموششون می کنيم.

مگر قرار نبود همه تا اخر توی اسمون خودشون با ستاره خودشون بازی کنن پس چرا زود فراموش کردی؟

قرار نبود عشق هم مثل گيلاس و بوسه اولش قشنگ باشه

قرار نبود کسی سختش باشه بگه دوستت دارم.

قرار نبود کسی به بهونه شکستن دل ديگری بمونه.

قرار بود هرکس به بهونه شکستن دل خودش بمونه.(به کدوم هوا موندی تا حالا؟)

قرار نبود بين عشق وقفه بيفته.

قرار نبود کسی دير کنه تاخير کنه.

قرار نبود ديوانه ای برای شکستن ديوانگی طلب زنجير کنه.

قرار نبود عشق کسی را از ديگری سير کنه.

قرار نبود کسی جز خودمون رو دلهامون تاثير کنه.

قرار نبود هرچی قرار نيست باشه.

قرار نبود قراری باشه که قرار نيست.

پس چـــــــــــــرا همه قرارامون يادت رفت؟ قرارهايی که قرار نبود زيرشون بزنيم....02.gif

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
shahryar_king2003

چشمم از جاش در اومد تا اين کامنت رو پيدا کردم بهتره رنگشو عوض کنی