سلام

حال همه ما خوب است. ملالی نيست جز گم شدن گاه به گاه خيالی دور

که مردم به آن شادی بی سبب می گويند.

با اين همه عمری اگر بود طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه اين دل نا ماندگار بی درمان.

قاليچه قرمز پهن کنيد. شیپور بزنيد من اومدم ( اين تواضع من همه رو کشته)04.gif

من اين مطلب و روز پنج شنبه نوشتم اما پاک شد.

و چون ورود من خيلی مهم بود گفتم دوباره بنويسم( بازم تواضع) 13.gif

آخه من حيفم اينو همه ميگن 04.gif. حيفه شما ندونيد.

خلاصه اينجانب حبيب ۲۲ ساله دانشجوی سابق همين 14.gif

آره بازم منم همون ديوونه هميشگی 14.gif

/ 2 نظر / 5 بازدید
axemah

سلام بازم قدم نورسيده مبارک . ايشالله زودتر دندونش در بياد . راه بيوفته . بهش بگو به من بگه خاله axemah .

gole_sharghi_64

اره حبيب تو که واقعا حيفی. البته جدی نگير .آخه من ديونه ها رو دوست دارم .ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد .