سلام

آره بازم منم همون ديوونه هميشگی. 14.gif

                                                            يه جورايی........

يه جورايی نازنين خيلی می خوامت   حاليته ؟ 20.gif

دل ما بد جوری افتاده به دامت   حاليته؟ 20.gif

خودمون بازيگريم بازی واسه ما در نيار

تا بگی ف می خونيم اند کلامت   حاليته ؟ 20.gif

تو بگو مارو زدی مام همه جا ميگيم آره

خوش دارم خوش باشی تو خيال خوامت    حاليته ؟20.gif

اون نگاهت اگه بيست ما می گيريم بيست و يک

خودمون رو دو می خوابيم زير خالت   حاليته؟ 20.gif

همه اين حرفارو گفتيم ولی راستش رو بخوای

بدجوری ديوونتم خيلی می خوانت   حاليته؟ 20.gif

                                                                           دکتر شاهکار بينش پژوه

آلبوم اسکناس رو گوش کنيد. اين دکلمه هست اونجا.

می خواستم بزارم اينجا اما بلد نبودم آپلود کنم09.gif ( صداقت)21.gif

البته بيشتر آهنگای آلبوم مجوز نگرفت بعد از چند سال خاک خوردن تو ارشاد.

مرسی سانسور 27.gif

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
siayavash

سلام . تهديد می کنی ؟

gole_sharghi_64

شعرات خيلی قشنگه حاليته ؟