بهاره پاييزي   عيد امسالم مثله سالهاي ديگه بود!  بازم همون سفره،همون ادم و بازم تنهاي تنها! اما ديگه نمي خواست تنها ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 17 بازدید
                                                                     حرمت دل      سلام . آره بازم منم همون ديوونه هميشگی . می دونی خونه دلت چه شکليه ؟؟؟؟ می دونی ... ادامه مطلب
/ 226 نظر / 14 بازدید
                                                         پائيز سخت              سلام . آره بازم منم همون ديوونه هميشگی .  پائيز سختی بود امسال . برگ ريزانی داشت غريب. ... ادامه مطلب
/ 148 نظر / 15 بازدید
                                                              آدمهای مجسمه          سلام . آره بازم منم همون ديوونه هميشگی. من از مردم همين شهرم . ... ادامه مطلب
/ 61 نظر / 17 بازدید
آبان 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
8 پست
تیر 83
28 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
15 پست
آفتاب
1 پست
20_سالگی
1 پست
دهه_جدید
1 پست